Hole In OneHOLE IN ONE

Name Hole Date
Chen Zhong Hole 5 2017.11.04
Zhang Chengqi Hole 16 2017.10.31
Lou Gang Hole 16 2017.10.13
Lou Yun Hole 16 2017.10.10
Hua Yongfu Hole 2 2017.08.31
Mr Lu Hole 2 2017.08.12
Wang Ziliang Hole 2 2017.08.12
Lisa Zuo Hole 2 2017.07.02
Wang Linmin Hole 2 2017.05.26

BACK TO TOP